1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Biznes planın hazırlanması mərhələləri

1. Layihənin məzmunu və əsaslandırılması, Biznes ideyanın formalaşdırılması
2. Layihə rəhbəri və icraçılar haqqında məlumat.
3. Marketinq araşdırmalarının planının hazırlanması (araşdırmalar daxil).
4. İcra planı;
5. Hazırlanması nəzərdə tutulan məhsulun (iș və xidmətin) xüsusiyyətləri;
6. İstehsal, iş və ya xidmətin təşkili haqqında məlumat;
7. Maliyyə planı (İnvestisiyaların həcminin qiymətləndirilməsi, İstehsalın dəyərinin və gəlirin müəyyənləşdirilməsi, maya dəyərinin müəyyənləşdirilməsi).
8. İlkin kapitalın hesablanması və kreditə olan ehtiyacın müəyyənləşdirilməsi.
9. Risklərin qiymətləndirilməsi;
10. Layihənin qısa xülasəsi.